En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

937,29 €
Pressupost per habitant actual: 937,29 €

Pressupost inicial

12,4 M€
Pressupost actual: 12,4 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

13.228

Deute

95.957 €

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 33.000,00 € 0,27%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 909.162,00 € 7,33%
Habitatge i urbanisme 1.764.783,32 € 14,23%
Benestar comunitari 1.424.800,55 € 11,49%
Medi ambient 465.504,62 € 3,75%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.986.070,67 € 16,02%
Foment de l'ocupació 190.096,17 € 1,53%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 55.800,00 € 0,45%
Educació 154.770,13 € 1,25%
Cultura 281.267,90 € 2,27%
Esport 855.187,84 € 6,90%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.584,85 € 3,09%
Altres actuacions de caràcter econòmic 28.309,75 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 634.331,50 € 5,12%
Serveis de caràcter general 2.343.995,30 € 18,91%
Administració financera i tributària 480.756,47 € 3,88%
Transferències a altres administracions públiques 408.069,27 € 3,29%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 33.000,00 € 2,49 € 0,27 %
Serveis públics bàsics 4.564.250,49 € 345,04 € 36,81 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.176.166,84 € 164,51 € 17,55 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.347.025,87 € 101,83 € 10,86 %
Actuacions de caràcter econòmic 410.894,60 € 31,06 € 3,31 %
Actuacions de caràcter general 3.867.152,54 € 292,35 € 31,19 %
Total 12.398.490,34 € 937,29 €

Cerca una partida específica