En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

903,1 €
Pressupost per habitant actual: 903,1 €

Pressupost inicial

12,16 M€
Pressupost actual: 12,16 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

13.466

Deute

115.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 180.000,00 € 1,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 842.274,59 € 6,93%
Habitatge i urbanisme 1.041.213,48 € 8,56%
Benestar comunitari 1.245.417,52 € 10,24%
Medi ambient 409.371,62 € 3,37%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 2.058.754,98 € 16,93%
Foment de l'ocupació 431.954,34 € 3,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 73.000,00 € 0,60%
Educació 393.615,11 € 3,24%
Cultura 403.049,61 € 3,31%
Esport 1.214.727,45 € 9,99%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 262.283,19 € 2,16%
Altres actuacions de caràcter econòmic 19.346,82 € 0,16%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 572.643,15 € 4,71%
Serveis de caràcter general 2.332.187,50 € 19,18%
Administració financera i tributària 349.496,03 € 2,87%
Transferències a altres administracions públiques 331.823,53 € 2,73%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
110%
Despesa
105%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 180.000,00 € 13,37 € 1,48 %
Serveis públics bàsics 3.538.277,21 € 262,76 € 29,09 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.490.709,32 € 184,96 € 20,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.084.392,17 € 154,79 € 17,14 %
Actuacions de caràcter econòmic 281.630,01 € 20,91 € 2,32 %
Actuacions de caràcter general 3.586.150,21 € 266,31 € 29,49 %
Total 12.161.158,92 € 903,10 €

Cerca una partida específica