Esport

Pressupost inicial / hab.

63,75 €

Pressupost inicial

855.187,84 €

% execució

No disp.
L'any passat 88,21 %

% sobre el total del press.

6,90 %

Mitjana despesa provincial

1,29 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 8,73% 74.643,66 €
Promoció i foment de l'esport 0,64% 5.500 €
Instal·lacions esportives 90,63% 775.044,18 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,07% 376.887,84 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,93% 478.300 €