Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

171,52 €

Pressupost inicial

2,3 M€

% execució

No disp.
L'any passat 98,14 %

% sobre el total del press.

18,56 %

Mitjana ingrés provincial

12,12 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 97,61% 2,25 M€
Impost sobre activitats econòmiques 2,39% 55.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.