Descarrega dades

Des d'aquesta pàgina pots descarregar en format reutilitzable el contingut d'aquesta web

Partides del pressupost

Compara despeses i ingressos any per any

2023

JSON CSV

2022

JSON CSV

2021

JSON CSV

2020

JSON CSV

2019

JSON CSV

2018

JSON CSV

2017

JSON CSV

2016

JSON CSV

2015

JSON CSV

2014

JSON CSV

2013

JSON CSV

Proveïdors i Factures

Dades per any

2023

JSON CSV

2022

JSON CSV

2021

JSON CSV

2020

JSON CSV

2019

JSON CSV

2018

JSON CSV

2017

JSON CSV

2016

JSON CSV