Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

34,70 €

Pressupost inicial

465.504,62 €

% execució

No disp.
L'any passat 101,01 %

% sobre el total del press.

3,75 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 11,01% 51.255,42 €
Parcs i jardins 88,99% 414.249,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,85% 92.400,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 80,15% 373.104,57 €