En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

866,93 €
Pressupost per habitant actual: 866,93 €

Pressupost inicial

11,71 M€
Pressupost actual: 11,71 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

13.502

Deute

1,96 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 508.230,66 € 4,34%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 745.408,90 € 6,37%
Habitatge i urbanisme 776.866,47 € 6,64%
Benestar comunitari 1.264.582,52 € 10,80%
Medi ambient 403.259,07 € 3,45%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.951.838,12 € 16,67%
Foment de l'ocupació 430.147,95 € 3,67%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 66.061,49 € 0,56%
Educació 389.497,03 € 3,33%
Cultura 312.776,85 € 2,67%
Esport 1.221.216,19 € 10,43%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 309.326,10 € 2,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 8.651,76 € 0,07%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 542.567,05 € 4,64%
Serveis de caràcter general 2.092.891,76 € 17,88%
Administració financera i tributària 375.053,89 € 3,20%
Transferències a altres administracions públiques 306.932,02 € 2,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
109%
Despesa
105%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 508.230,66 € 37,64 € 4,34 %
Serveis públics bàsics 3.190.116,96 € 236,27 € 27,25 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.381.986,07 € 176,42 € 20,35 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.989.551,56 € 147,35 € 17,00 %
Actuacions de caràcter econòmic 317.977,86 € 23,55 € 2,72 %
Actuacions de caràcter general 3.317.444,72 € 245,70 € 28,34 %
Total 11.705.307,83 € 866,93 €

Cerca una partida específica