Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

47,29 €

Pressupost inicial

634.331,5 €

% execució

No disp.
L'any passat 94,49 %

% sobre el total del press.

5,12 %

Mitjana despesa provincial

592.502,21 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 634.331,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,90% 576.589,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,97% 12.502 €
Transferències corrents 7,13% 45.240 €