Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

91,91 €

Pressupost inicial

1,23 M€

% execució

No disp.
L'any passat 80,74 %

% sobre el total del press.

9,94 %

Mitjana ingrés provincial

361.473,89 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rendes de béns immobles 64,88% 800.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 35,12% 433.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.