Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

14,17 €

Pressupost inicial

190.096,17 €

% execució

No disp.
L'any passat 198,88 %

% sobre el total del press.

1,53 %

Mitjana despesa provincial

508.353,51 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 190.096,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,41% 147.144,17 €
Despeses corrents en béns i serveis 17,33% 32.950 €
Transferències corrents 5,26% 10.002 €