Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

77,80 €

Pressupost inicial

1,05 M€

% execució

91,20 %
Ingrés real són 955.518,91 €

% sobre el total del press.

8,62 %

Mitjana ingrés provincial

416.537,62 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,06% 600 €
Rendes de béns immobles 63,95% 670.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 35,99% 377.104 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.