Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

272,50 €

Pressupost inicial

3,67 M€

% execució

124,13 %
Ingrés real són 4,55 M€

% sobre el total del press.

30,17 %

Mitjana ingrés provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 81,98% 3,01 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 10,18% 373.441,88 €
/presupuestos/partidas/450-30/2017/economic/I 1,14% 41.876 €
/presupuestos/partidas/450-60/2017/economic/I 6,32% 232.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2017/economic/I 0,38% 14.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.