Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

42,53 €

Pressupost inicial

572.643,15 €

% execució

92,17 %
Despesa real són 527.785 €

% sobre el total del press.

4,71 %

Mitjana despesa provincial

389.364,1 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 572.643,15 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,84% 502.981,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,20% 18.302 €
Transferències corrents 8,97% 51.360 €