Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

512,06 €

Pressupost inicial

6,9 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 6,9 M€

% sobre el total del press.

56,70 %

Mitjana ingrés provincial

7,57 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 40,61% 2,8 M€
De comunitats autònomes 53,22% 3,67 M€
D'entitats locals 6,18% 426.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.