Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

40,18 €

Pressupost inicial

542.567,05 €

% execució

97,79 %
Despesa real són 530.561,44 €

% sobre el total del press.

4,64 %

Mitjana despesa provincial

359.733,19 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 542.567,05 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,52% 453.145,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,08% 16.702 €
Transferències corrents 13,40% 72.720 €