Esport

Pressupost inicial / hab.

90,45 €

Pressupost inicial

1,22 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 1,22 M€

% sobre el total del press.

10,43 %

Mitjana despesa provincial

658.936,3 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,17% 63.106,78 €
Promoció i foment de l'esport 0,41% 5.000 €
Instal·lacions esportives 94,42% 1,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.