Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 33.000,00 € 2,49 € 0,26 %
Serveis públics bàsics 4.775.803,13 € 361,04 € 36,95 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.353.233,39 € 177,90 € 18,21 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.448.456,22 € 109,50 € 11,21 %
Actuacions de caràcter econòmic 428.256,39 € 32,37 € 3,31 %
Actuacions de caràcter general 3.884.854,64 € 293,68 € 30,06 %
Total 12.923.603,77 € 981,81 €

Cerca una partida específica