Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.310.000,00 € 175,49 € 17,87 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.013.264,88 € 152,95 € 15,58 %
Transferències corrents 7.358.338,89 € 559,02 € 56,94 %
Ingressos patrimonials 1.238.000,00 € 94,05 € 9,58 %
Total 12.923.603,77 € 981,81 €

Cerca una partida específica