Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 603.719,23 € 44,25 € 5,12 %
Serveis públics bàsics 3.869.350,07 € 283,61 € 32,84 %
Actuacions de protecció i promoció social 1.924.021,79 € 141,03 € 16,33 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.765.658,19 € 129,42 € 14,99 %
Actuacions de caràcter econòmic 321.373,23 € 23,56 € 2,73 %
Actuacions de caràcter general 3.298.309,05 € 241,76 € 27,99 %
Total 11.782.431,56 € 863,62 €

Cerca una partida específica