Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.310.000,00 € 172,20 € 17,87 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.013.264,88 € 150,08 € 15,58 %
Transferències corrents 7.358.338,89 € 548,52 € 56,94 %
Ingressos patrimonials 1.238.000,00 € 92,28 € 9,58 %
Total 12.923.603,77 € 976,99 €

Cerca una partida específica