Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

93,59 €

Pressupost inicial

1,24 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,58 %

Mitjana ingrés provincial

251.727,26 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rendes de béns immobles 64,62% 800.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 35,38% 438.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.