Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 33.000,00 € 2,46 € 0,13 %
Serveis públics bàsics 4.164.361,50 € 310,43 € 16,75 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.173.588,39 € 162,03 € 8,74 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.691.848,46 € 126,12 € 6,80 %
Actuacions de caràcter econòmic 375.418,66 € 27,98 € 1,51 %
Actuacions de caràcter general 3.996.396,13 € 297,91 € 16,07 %
Total 12.434.613,14 € 926,92 €

Cerca una partida específica