Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 547.749,65 € 40,42 € 4,65 %
Serveis públics bàsics 3.514.287,83 € 259,30 € 29,84 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.141.004,58 € 157,97 € 18,18 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.908.046,39 € 140,78 € 16,20 %
Actuacions de caràcter econòmic 253.738,83 € 18,72 € 2,15 %
Actuacions de caràcter general 3.411.915,46 € 251,75 € 28,97 %
Total 11.776.742,74 € 868,94 €

Cerca una partida específica