Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

175,49 €

Pressupost inicial

2,31 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

17,87 %

Mitjana ingrés provincial

10,85 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 97,62% 2,26 M€
Impost sobre activitats econòmiques 2,38% 55.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.