Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 374.000,00 € 27,74 € 3,14 %
Serveis públics bàsics 3.354.693,27 € 248,83 € 28,13 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.285.227,28 € 169,50 € 19,16 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.075.944,80 € 153,98 € 17,41 %
Actuacions de caràcter econòmic 329.328,29 € 24,43 € 2,76 %
Actuacions de caràcter general 3.507.119,28 € 260,13 € 29,41 %
Total 11.926.312,92 € 884,61 €

Cerca una partida específica