Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 83.493,71 € 6,22 € 0,65 %
Serveis públics bàsics 4.002.561,46 € 298,32 € 31,14 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.295.201,61 € 171,07 € 17,86 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.125.290,92 € 158,40 € 16,53 %
Actuacions de caràcter econòmic 687.816,90 € 51,26 € 5,35 %
Actuacions de caràcter general 3.660.077,12 € 272,79 € 28,47 %
Total 12.854.441,72 € 958,07 €

Cerca una partida específica