Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 615.312,97 € 44,90 € 2,45 %
Serveis públics bàsics 4.413.410,22 € 322,08 € 17,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 1.847.947,55 € 134,86 € 7,36 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.954.082,67 € 142,60 € 7,78 %
Actuacions de caràcter econòmic 312.041,80 € 22,77 € 1,24 %
Actuacions de caràcter general 3.416.884,64 € 249,35 € 13,60 %
Total 25.119.359,70 € 1.833,13 €

Cerca una partida específica