Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 180.000,00 € 13,37 € 1,48 %
Serveis públics bàsics 3.538.277,21 € 262,76 € 29,09 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.490.709,32 € 184,96 € 20,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.084.392,17 € 154,79 € 17,14 %
Actuacions de caràcter econòmic 281.630,01 € 20,91 € 2,32 %
Actuacions de caràcter general 3.586.150,21 € 266,31 € 29,49 %
Total 12.161.158,92 € 903,10 €

Cerca una partida específica