Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 33.000,00 € 2,49 € 0,27 %
Serveis públics bàsics 4.564.250,49 € 345,04 € 36,81 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.176.166,84 € 164,51 € 17,55 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.347.025,87 € 101,83 € 10,86 %
Actuacions de caràcter econòmic 410.894,60 € 31,06 € 3,31 %
Actuacions de caràcter general 3.867.152,54 € 292,35 € 31,19 %
Total 12.398.490,34 € 937,29 €

Cerca una partida específica