Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.800,00 € 1,33 € 0,14 %
Serveis públics bàsics 4.482.216,69 € 334,99 € 35,61 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.206.106,55 € 164,88 € 17,52 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.757.440,94 € 131,35 € 13,96 %
Actuacions de caràcter econòmic 319.821,17 € 23,90 € 2,54 %
Actuacions de caràcter general 3.805.246,37 € 284,40 € 30,23 %
Total 12.588.631,72 € 940,85 €

Cerca una partida específica