Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

90,94 €

Pressupost inicial

1,22 M€

% execució

80,74 %
Ingrés real són 985.081,56 €

% sobre el total del press.

9,81 %

Mitjana ingrés provincial

314.954,37 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rendes de béns immobles 65,57% 800.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 34,02% 415.000 €
Altres ingressos patrimonials 0,41% 5.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.