Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

510,85 €

Pressupost inicial

6,85 M€

% execució

115,73 %
Ingrés real són 7,93 M€

% sobre el total del press.

55,11 %

Mitjana ingrés provincial

8,74 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 44,15% 3,03 M€
De comunitats autònomes 53,72% 3,68 M€
D'entitats locals 2,10% 144.065,38 €
D'empreses privades 0,03% 2.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.