Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 33.000,00 € 2,46 € 0,27 %
Serveis públics bàsics 4.164.361,50 € 310,43 € 33,49 %
Actuacions de protecció i promoció social 2.173.588,39 € 162,03 € 17,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.691.848,46 € 126,12 € 13,61 %
Actuacions de caràcter econòmic 375.418,66 € 27,98 € 3,02 %
Actuacions de caràcter general 3.996.396,13 € 297,91 € 32,14 %
Total 12.434.613,14 € 926,92 €

Cerca una partida específica