Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

153,76 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 2,06 M€

% sobre el total del press.

16,05 %

Mitjana ingrés provincial

10,1 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 96,61% 1,99 M€
Impost sobre activitats econòmiques 3,39% 70.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.