Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.990.000,00 € 147,78 € 16,36 %
Impostos indirectes 6.000,00 € 0,45 € 0,05 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.222.018,80 € 165,01 € 18,27 %
Transferències corrents 6.895.436,12 € 512,06 € 56,70 %
Ingressos patrimonials 1.047.704,00 € 77,80 € 8,62 %
Total 12.161.158,92 € 903,10 €

Cerca una partida específica