Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

487,36 €

Pressupost inicial

6,65 M€

% execució

106,45 %
Ingrés real són 7,08 M€

% sobre el total del press.

56,43 %

Mitjana ingrés provincial

11,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 32,21% 2,14 M€
De comunitats autònomes 65,79% 4,37 M€
D'entitats locals 1,99% 132.000 €
D'empreses privades 0,02% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.