Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

108,17 €

Pressupost inicial

1,48 M€

% execució

76,16 %
Ingrés real són 1,12 M€

% sobre el total del press.

12,53 %

Mitjana ingrés provincial

745.423,66 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 5,42% 80.000 €
Rendes de béns immobles 61,32% 905.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 33,26% 490.802 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.