Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

78,12 €

Pressupost inicial

1,05 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,05 M€

% sobre el total del press.

8,30 %

Mitjana ingrés provincial

355.572,68 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rendes de béns immobles 61,22% 639.944,61 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 38,78% 405.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.