Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.063.000,00 € 153,76 € 16,05 %
Impostos indirectes 14.000,00 € 1,04 € 0,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.282.300,00 € 170,11 € 17,75 %
Transferències corrents 6.778.601,27 € 505,22 € 52,73 %
Ingressos patrimonials 1.049.400,00 € 78,21 € 8,16 %
Transferències de capital 667.140,45 € 49,72 € 5,19 %
Total 12.854.441,72 € 958,07 €

Cerca una partida específica