Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

503,64 €

Pressupost inicial

6,79 M€

% execució

109,69 %
Ingrés real són 7,45 M€

% sobre el total del press.

56,93 %

Mitjana ingrés provincial

12,02 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 41,24% 2,8 M€
De comunitats autònomes 53,14% 3,61 M€
D'entitats locals 5,63% 382.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.