Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.949.484,38 € 144,60 € 16,35 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.133.700,00 € 158,26 € 17,89 %
Transferències corrents 6.790.128,54 € 503,64 € 56,93 %
Ingressos patrimonials 1.048.000,00 € 77,73 € 8,79 %
Total 11.926.312,92 € 884,61 €

Cerca una partida específica