Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

113,06 €

Pressupost inicial

1,55 M€

% execució

68,58 %
Ingrés real són 1,06 M€

% sobre el total del press.

12,33 %

Mitjana ingrés provincial

711.772,61 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 1,94% 30.000 €
Rendes de béns immobles 60,48% 936.971,5 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 37,58% 582.240,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.