Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

496,90 €

Pressupost inicial

6,81 M€

% execució

114,80 %
Ingrés real són 7,82 M€

% sobre el total del press.

54,21 %

Mitjana ingrés provincial

11,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 33,26% 2,26 M€
De comunitats autònomes 64,63% 4,4 M€
D'entitats locals 2,08% 141.321,94 €
D'empreses privades 0,03% 2.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.