Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

137,99 €

Pressupost inicial

1,87 M€

% execució

100,19 %
Ingrés real són 1,87 M€

% sobre el total del press.

15,88 %

Mitjana ingrés provincial

8,85 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 96,79% 1,81 M€
Impost sobre activitats econòmiques 3,21% 60.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.