Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

409,45 €

Pressupost inicial

5,42 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

40,37 %

Mitjana despesa provincial

797.388,39 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,97% 106.927,4 €
Reparacions, manteniment i conservació 6,79% 367.580 €
Material, subministraments i d'altres 91,22% 4,94 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,02% 1.101 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.