Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

27,79 €

Pressupost inicial

367.580 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,74 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 15,23% 56.000 €
Edificis i altres construccions 33,71% 123.900 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 41,81% 153.680 €
Elements de transport 1,63% 6.000 €
Mobiliari 0,41% 1.500 €
Equips per a processos d'informació 7,21% 26.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.