Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

0,08 €

Pressupost inicial

1.101 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,01 %

Mitjana despesa provincial

71.007,04 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 90,92% 1.001 €
Locomoció 9,08% 100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.