Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

8,12 €

Pressupost inicial

106.927,4 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

305.927,62 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,21% 4.500 €
Arrendaments de material de transport 22,00% 23.522,4 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 73,79% 78.905 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.