Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

115,35 €

Pressupost inicial

1,53 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

11,37 %

Mitjana despesa provincial

6,88 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,18% 48.500 €
Educació 10,80% 164.774,44 €
Cultura 29,84% 455.350,76 €
Esport 56,18% 857.257,21 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,21% 644.017,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 54,29% 828.415,36 €
Transferències corrents 3,50% 53.450 €