Esport

Pressupost inicial / hab.

64,81 €

Pressupost inicial

857.257,21 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

6,39 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 51,07% 437.800,6 €
Promoció i foment de l'esport 1,81% 15.500 €
Instal·lacions esportives 47,12% 403.956,61 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,14% 352.687,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 58,28% 499.569,36 €
Transferències corrents 0,58% 5.000 €