Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

100,41 €

Pressupost inicial

1,35 M€

% execució

No disp.
L'any passat 85,75 %

% sobre el total del press.

10,86 %

Mitjana despesa provincial

7,45 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,14% 55.800 €
Educació 11,49% 154.770,13 €
Cultura 20,88% 281.267,9 €
Esport 63,49% 855.187,84 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,80% 576.476,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,13% 742.649,72 €
Transferències corrents 2,07% 27.900 €